Hiển thị:

Ly Chén 20cm

75.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 03 size: Cao 20cm, 30cm, 40cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Ly Chén 30cm

90.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 03 size: Cao 20cm, 30cm, 40cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Ly Chén 40cm

130.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 03 size: Cao 20cm, 30cm, 40cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Hiển thị từ 1 đến 3 của 3 (1 Trang)