Hiển thị:

Phễu 30cm

55.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 04 size: Cao 30cm, 40cm, 50cm, 60cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Phễu 40cm

75.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 04 size: Cao 30cm, 40cm, 50cm, 60cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Phễu 50cm

85.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 04 size: Cao 30cm, 40cm, 50cm, 60cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Phễu 60cm

95.000 VNĐ

Sản phẩm trang trí Tiệc hoặc Tư gia. Có 04 size: Cao 30cm, 40cm, 50cm, 60cm. (Sản phẩm trên có thể xử lý màu nếu khách yêu cầu!!!!!)..

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 Trang)